IdeevoorTilburg.nl, jouw idee voor een betere stad!

Voeg jouw idee nu toe.  •  Er zijn al 8553 ideeën toegevoegd

Voorwaarden IdeevoorTilburg.nl

Door op "Voeg toe" te klikken, ga je automatisch akkoord met en voldoe je aan onze voorwaarden zoals op deze pagina vermeld.

  • Je geeft IdeevoorTilburg.nl het recht je idee op te slaan in een database.
  • Je geeft IdeevoorTilburg.nl het recht je idee weer te geven op de website, behalve wanneer je bij verzending aan hebt gegeven dat je dit niet wilt door het betreffende vakje aan te vinken.
  • Je geeft IdeevoorTilburg.nl het recht om je via e-mail te benaderen over het initiatief. IdeevoorTilburg.nl zal dit zo min mogelijk doen en zoveel mogelijk via de eigen website of de Facebook-pagina contact opnemen met geïnteresseerden. Je zult nooit meer dan een mail per maand ontvangen en kunt je hier altijd voor afmelden.
  • Wanneer je het betreffende vakje aanvinkt, geef je toestemming om je gegevens door te geven aan een raadslid wanneer deze met je idee aan de slag wil of hierover van gedachten wil wisselen. Het betreffende raadslid zal in geen geval je adresgegevens ontvangen, louter je e-mailadres.
  • IdeevoorTilburg.nl zal verder de ingevulde persoonsgegevens niet aan derden geven, noch hen in de mogelijkheid stellen om hiervan gebruik te maken. Je gegevens worden alleen gebruikt voor IdeevoorTilburg.nl
  • Je geeft IdeevoorTilburg.nl het recht om de door jou ingevulde ideeën eventueel te bundelen in een boekwerk en doet afstand van je rechten op het betreffende idee.