IdeevoorTilburg.nl, jouw idee voor een betere stad!

Voeg jouw idee nu toe.  •  Er zijn al 8550 ideeën toegevoegd

Meer informatie


Initiatiefnemer

Deze website is in het leven geroepen om de goede ideeën die bij bewoners van Tilburg leven te delen. Goede ideeën verdienen het om gedeeld te worden en wanneer je tien goede ideeën leest, komt nummer elf vanzelf. Alle ideeën samen dienen ter inspiratie voor raadsleden en om onze stad beter te maken.

Het idee voor deze website komt van Jordy Sweep. Deze site is ontstaan omdat ik geloof dat een stad niet bestuurd moet worden door alleen ambtenaren, wethouders of raadsleden maar met medewerking van de gehele stad en al haar inwoners. Omdat politici nu nog te vaak wel vragen om het vertrouwen van de burger tijdens verkiezingen, maar dit slechts zelden terug durven te geven. Laat deze website een eerste stap zijn om de Tilburgse ideeën vanuit burgers een breed podium te bieden en te gebruiken om onze stad te verbeteren. Voor vragen of opmerkingen kun je altijd contact met mij opnemen. Dat kan via LinkedIn, Twitter of Facebook. De ideeën op deze site zijn door inwoners rechtstreeks toegevoegd, of na gesprekken met inwoners (met toestemming) toegevoegd.

Meer informatie over de Gemeente

Indien je op zoek bent naar meer informatie over de gemeente Tilburg, kijk dan eens hier. Voor meer informatie over de gemeenteraad, zie deze website.