IdeevoorTilburg.nl, jouw idee voor een betere stad!

Voeg jouw idee nu toe.  •  Er zijn al 9896 ideeën toegevoegd

IdeevoorTilburg.nl gelooft dat Tilburgers geweldige ideeën hebben voor hun stad, maar nog veel te weinig betrokken worden bij hun stad. Er leven in de stad veel ideeën die Tilburg beter maken, maar de Tilburgers krijgen veel te weinig de kans om hun ideeën onder de aandacht te brengen! Deze site zorgt ervoor dat alle goede ideeën worden gebundeld om hiermee de Tilburgse raadsleden te inspireren en hen aan het werk te zetten.

Deze site geeft inwoners van Tilburg de kans om mee te praten over hun stad. Een goed idee inspireert mensen en leidt tot een volgend goed idee. De beste ideeën maak je niet alleen, die bedenk je samen. Uiteindelijk worden alle ideeën gebundeld en per thema aangeboden aan raadsleden van de gemeente Tilburg. De ideeën die op deze site geplaatst worden, blijven vrij toegankelijk voor iedereen.

IdeevoorTilburg.nl is een initiatief van Jordy Sweep. Het initiatief is gestart omdat inwoners vaak geweldige ideeën voor Tilburg hebben, maar zich veelal niet gehoord voelen door raadsleden of de gemeente. Deze goede ideeën gaan nu nog vaak verloren. Daarom wil deze site Tilburgse ideeën bundelen en als inspiratiedocument aandragen aan de raadsleden en de gemeente.